فرآیند خنک سازی و سرمایش در سازه گلخانه

فرآیندی است که طی آن هوای گرم بیرون گلخانه پس از برخورد با رطوبت به صورت یک جریان هوا و عبور از پد مرطوب به هوای خنک تبدیل شده و باعث کاهش دمای گلخانه می شود.

سیستم فن و پد شامل فن ها یا هواکش های خروجی در یک طرف گلخانه و سیستم سرمایش تبخیری (پد) در طرف دیگر نصب می شود.

و لوازم پد شامل کاغذ پد سلولوزی + قاب پد (که در سه مدل 1- فایبر گلاس 2- گالوانیزه 3- آلومینیومی در بازار موجود است) + لوله کشی پد ها+ اتصالات نگهدارنده قاب پد+ لوله کشی هرزآب پد + پمپ یا کفکش + فیلتر و مخزن آب می شود.